Vi arrangerer den tradisjonsrike Houstonturen for petroleumsgeologi og petroleumsteknologistudentene. Turen arrangeres årlig og er forbeholdt 3 års studenter.

 

Turen arrangeres for å gi studentene et bedre perspektiv på petroleumsbransjen, og hvilken bedrift de selv kunne tenkt seg å jobbe hos, når de skal ut i arbeidslivet. Denne turen er for alle dere petroleumsstudenter som vil ha et lite innblikk i industrien dere skal ut og arbeide i.

 

 

Opplegg for oppholdet
I starten av Januar oppholder vi oss 9-10 dager i Housten. Houston er USAs oljehovedstad, og flere av verdens største oljeselskaper har sine hovedkvarter i denne byen. Vi vil besøke både serviceselskap og operatørselskap, samt holde sosiale arrangementer for hele reisefølget.


Vil du være med å arrangere Houstonturen for ditt kull?
Ta kontakt med nåværende leder på email: leder@petroil.no