Fagsider

Keep in mind that you have to be a member of Petroil to proceed on this site. Registrere here!

Bachelor i Petroleumsteknologi og geologi

Fag 1. Semester

Timeplan

Dette semesteret inneholder fagene Matematiske metoder 1, Fysikk 1 og Ingeniørfaglig

innføringsemne. Alle tre fagene har studentassistenter med oppsatt tid til oppgaveløsing

som det anbefales å benytte seg av. Det er også mulighet til å streame forelesningene.

Fellesfag i Teknologi og Geologi 

FYS 100       Fysikk 100

MAT 100     Matematiske Metoder 1

ING 130      Ingeniørfaglig Innføringsemne


Fag 2. Semester

Timeplan

Fellesfag i Teknologi og Geologi 

MAT 200     Matematiske Metoder 2

GEO 100     Geologi

STA 100     Statistikk og Sannsynlighet 1


Fag 3. Semester

Timeplan teknologi

Timeplan Geologi

Teknologi

FYS 200     Termo- og Fluiddynamikk

PET 100     Boring


Geologi 

GEO 210     Strukturgeologi

GEO 110     Sedimentologi og Stratigrafi


Fellesfag

KJE 100     Miljøkjemi og HMS

_____________________________________________________________________
Fag 4. semester

Timeplan Teknologi

Timeplan Geologi

Antagelig det vanskeligste semesteret i bacheloren.

Fellesfag i Teknologi og Geologi….……………………………………….

PET 110     Geofysikk og Brønnlogging

PET 120     Reservoarteknikk


Valgfag Teknologi
….………………………………………………………………………………………..

BYG 140     Konstruksjonsmekanikk 1

ELE 100     Eektroteknikk 1

Valgfag Geologi 

The Tectonic and Sedimentary History of Svalbard

Geologisk Kartlegging

Geologi Seminar

Geologisk Ekskursjon


Felles Valgfag i Teknologi og Geologi

KJE 150      Generell Kjemi


Fag 5. Semester

Timeplan Teknologi

Timeplan Geologi


Teknologi

PET 200     Produksjon av Olje og Gass ……………………………………………..

Valgfag i Teknologi………………………………………………..……………………..

MAT 300    Vektoranalyse ………………………………………………….…………….

PET 210     Bore- og Brønnvæsker………………………………………………….

PET 250     Naturgassteknologi ………………………………………………….……..

BYG 200     Stålkonstruksjoner ………………………………………………….………

IND 200     Økonomi og Marked                                                                                                  .
MSK 200     Materialteknologi                                                                                                       .
MSK 250     Elementmetoder, grunnkurs


Geologi 

GEO 220     Grunnleggende Tolkningsmetoder av Undergrunnsdata  

Valgfag i Geologi

The Quarternary History of Svalbard

Arctic Marine Geology

Avansert Geologiseminar: Petrologi

Grunnleggende om Geo-Vitenskapelig Presentasjon

         .  


 Fag 6. Semester

Timeplan

Informasjon og nødvendige dokumenter til bachelorskriving

Dette semesteret skal bacheloroppgaven skrives. Som en del av Bachleloroppgave-faget skal man også skrive en tekst tilhørende ex.phil (examen philosofikum). Denne blir bare bedømt med bestått/ikke bestått.

Fellesfag i Teknologi og Geologi

ING 200     Teknologiledelse


Master of Science in Petroleum Engineering

Subjects 1. Semester

Timetable

All fields of study subjects are the same this semester

Subjects in Drilling, Reservoir and Natural Gas

Directional Drilling and Flowing Well Engineering (PET505)

Computational Reservoir and Well Modelling (PET510)

PVT of Reservoir and Fluid (PET500)


 Subjects 2. Semester

Drilling……………………………………………………………..…………………………………………………..

Timetable

Advanced Drilling Technology and Engineering.….. 

Management, Economy and Drilling Operations.…..

Modern Well Design.…………………………………………..

Reservoir

Improved Recovery Methods

Core Scale Modelling and Interpretation

Decision Analysis and Geostatistics

Reservoir Chemistry

Natural Gas

Natural Gas Reservoir and Production Engineering

Gas Value Chain and Production

Natural Gas Processing and Transportation


Subjects 3. Semester

Timetable drilling

Timetable reservoir

Timetable natural gas

Drilling……………………………………………………………..

Well Completion.……………………………………………….

Well Intervention and Plug and Abandonment.…….

Subsea Technology……………………………………………..

Reservoir Geomechanics……………………………………………………………………………………………………….

Formation Evaluation and Well Testing                                                                                                                                                      .

Reservoir

Reservoir Simulation

Reservoir Geomechanics

Formation Evaluation and Well Testing

Natural Gas

Natural Gas Convertion

From Gas to Electricity 

Measurement and Control in Petroleum Engineering

Multiphase Flow in Pipes


Master of Science in Petroleum Geoscience Engineering

Subjects 1. and 3. Semester

Timetable 1. Semester

Timetable 3. Semester

Structural Styles

Depositional Systems

Reservoir Characterisation

Seismic Reflection Methods

Petroleum Systems

PVT of Reservoir and Fluid

Sequence Stratigraphy

Petrophysics and Seismic Analysis

Computational Reservoir and Well Modelling

Sequence Stratigraphy; a Tool for Basin Analysis

Reservoir Geomechanics

Decision Analysis and Geostatistics

Arctic Offshore Engineering

Formation Evaluation and Well Testing


Subjects 2. Semester

Timetable 2. Semester

3D Structural and Geological Modelling

Seismic Interpretation

Advanced Fieldwork Methodology for Petroleum Geologist

Electro Microscopy

Core Scale Modelling and Interpretation

Reservoir Chemistry


If you have any questions regarding a subject you can contact us (Student Contacts) or go to the webpage to the University of Stavanger.

We encourage you to comment in the comment field below to share your experience within specific subjects or to ask general questions.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.