Keep in mind that you have to be a member of Petroil to proceed on this site. Register here!

Bachelor i Petroleumsteknologi og geologi

Fag 1. Semester

Timeplan

Dette semesteret inneholder fagene Matematiske metoder 1, Fysikk 1 og Ingeniørfaglig

innføringsemne. Alle tre fagene har studentassistenter med oppsatt tid til oppgaveløsing

som det anbefales å benytte seg av. Det er også mulighet til å streame forelesningene.

Fellesfag i Teknologi og Geologi 

FYS 100       Fysikk 100

MAT 100     Matematiske Metoder 1

DAT120       Grunleggende Programmering

Tidligere

ING 130      Ingeniørfaglig Innføringsemne

DAT110       Grunleggende Programmering


Fag 2. Semester

Timeplan

Fellesfag i Teknologi og Geologi 

MAT 200     Matematiske Metoder 2

GEO 100     Geologi

STA 100     Statistikk og Sannsynlighet 1

BYG 140 .   Konstruksjonsmekanikk


Fag 3. Semester

Timeplan teknologi

Timeplan Geologi

Teknologi

ENP100     Prosess og Produksjon .

Tidligere:

PET 100     Boring


Geologi 

GEO 210     Strukturgeologi

GEO 110     Sedimentologi og Stratigrafi


Fellesfag

FYS 200     Termo- og Fluiddynamikk

KJE 100     Miljøkjemi og HMS

_____________________________________________________________________
Fag 4. semester

Timeplan Teknologi

Timeplan Geologi

Antagelig det vanskeligste semesteret i bacheloren.

Fellesfag i Teknologi og Geologi….……………………………………….

PET 110     Geofysikk og Brønnlogging

PET 120     Reservoarteknikk


Valgfag Teknologi
….………………………………………………………………………………………..

ELE 100     Eektroteknikk 1

ELE320      Reguleringsteknikk

Valgfag Geologi 

AG-209 .    The Tectonic and Sedimentary History of Svalbard

GEO240 .    Feltmetoder og Geologisk Kartlegging

GEO260 .    Geologi Seminar


Felles Valgfag i Teknologi og Geologi

KJE 150      Generell Kjemi


Fag 5. Semester

Timeplan Teknologi

Timeplan Geologi

Valgfag i Teknologi………………………………………………..……………………..

MAT 300    Vektoranalyse ………………………………………………….…………….

PET 210     Bore- og Brønnvæsker………………………………………………….

PET 250     Naturgassteknologi ………………………………………………….……..

BYG 200     Stålkonstruksjoner ………………………………………………….………

IND 200     Økonomi og Marked
         .
MSK 200     Materialteknologi
  .
MSK 250     Elementmetoder, grunnkurs


Geologi 

GEO 220     Grunnleggende Tolkningsmetoder av Undergrunnsdata  

Valgfag i Geologi

AG-210 .     The Quarternary History of Svalbard

AG-211 .     Arctic Marine Geology

Avansert Geologiseminar: Petrologi

Grunnleggende om Geo-Vitenskapelig Presentasjon

         .  


 Fag 6. Semester

Timeplan

Informasjon og nødvendige dokumenter til bachelorskriving

Dette semesteret skal bacheloroppgaven skrives. Som en del av Bachleloroppgave-faget skal man også skrive en tekst tilhørende ex.phil (examen philosofikum). Denne blir bare bedømt med bestått/ikke bestått.

Fellesfag i Teknologi og Geologi

ING 200     Teknologiledelse


Master of Science in Petroleum Engineering

Subjects 1. Semester

Timetable

All fields of study subjects are the same this semester

Subjects in Drilling, Reservoir and Production&Process technology

PET 505 .    Retningsboring og brønnstrømning – Directional Drilling and Flowing Well Engineering

PET510 .    Modellering av reservoar og brønnstrømning – Computational Reservoir and Well Modelling

PET500 .    PVT i petroleums reservoarer og fluider – PVT of Reservoir and Fluid


 Subjects 2. Semester

Drilling .        ……………………………………………………………..…………………………………………………..

Timetable

PET 575 .    Automatisert boring og modellering- Advanced Drilling Technology and Engineering.….. 

PET580 .    Videregående brønnplanlegging – Advanced well and drilling engineering.…..

PET535 .    Moderne brønndesign – Modern Well Design.…………………………………………..

Reservoir        

PET 560 .    Metoder for økt oljeutvinning – Improved Recovery Methods

PET565 .    Matematisk og nummerisk modellering av transport prosesser – Core Scale Modelling and Interpretation

GEO530 .    Beslutningsanalyse med geostatistikk – Decision Analysis and Geostatistics

PET570 .    Reservoar kjemi – Reservoir Chemistry

Natural Gas .       

PET540 .    Naturgass reservoarteknikk og produksjon – Natural Gas Reservoir and Production Engineering

PET590 .    Gassverdikjeden – Gas Value Chain and Production

PET550 .    Naturgassprosessering og transport – Natural Gas Processing and Transportation


Subjects 3. Semester

Timetable drilling

Timetable reservoir

Timetable natural gas

Drilling .        ……………………………………………………………..

PET690 .    Brønnkomplettering og intervensjon – Well Completion and intervention……………………………………………….

PET685 .    Investerings og beslutningsanalyse- Economics and decision analysis.…….

OFF550 .    Undervannsteknologi – Subsea Technology……………………………………………..

PET665 .    Reservoar Geomekanikk – Reservoir Geo. ……………………………………………………………………………………………………….

PET670 Formasjonsevaluering og brønntesting – Formation Evaluation and Well Testing

well integrity and permanent P&A

        .

Reservoir .        

PET660     Reservoarsimulering – Reservoir Simulation

PET665 .    Reservoar geomekanikk – Reservoir Geomechanics

PET670 .    Formasjonsevaluering og brønntesting – Formation Evaluation and Well Testing

Natural Gas .     

PET635 .    Naturgasskonvertering – Natural Gas Convertion

PET640     Fra gass til elektrisitet og varme – From Gas to Electricity 

PET645 .    Måling og kontroll i petr.engineering – Measurement and Control in Petroleum Engineering

PET650 .    Flerfasestrømning i rør – Multiphase Flow in Pipes


Master of Science in Petroleum Geoscience Engineering

Subjects 1. and 3. Semester

Timetable 1. Semester

Timetable 3. Semester

GEO 510     Structural Styles

GEO 640     Depositional Systems

GEO 630     Reservoir Characterisation

GEO 520     Seismic Reflection Methods

GEO 690     Petroleum Systems

PET 500     PVT of Reservoir and Fluid

GEO 550     Sequence Stratigraphy

GEO 670     Seismic analysis and inversion /Petrophysics and Seismic Analysis

PET 510     Computational Reservoir and Well Modelling

AG 323     Sequence Stratigraphy; a Tool for Basin Analysis

PET 665     Reservoir Geomechanics

Decision Analysis and Geostatistics

AT – 327     Arctic Offshore Engineering

PET 670     Formation Evaluation and Well Testing


Subjects 2. Semester

Timetable 2. Semester

MOD 550     3D Structural and Geological Modelling

GEO 600     Seismic Interpretation

Advanced Fieldwork Methodology for Petroleum Geologist

MSK 510     Electro Microscopy

Core Scale Modelling and Interpretation

PET 570     Reservoir Chemistry

Computational Engineering


If you have any questions regarding a subject you can contact us (Student Contacts) or go to the webpage to the University of Stavanger.

We encourage you to comment in the comment field below to share your experience within specific subjects or to ask general questions.

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.