Som samarbeidspartner med Petroil er du med på å gjøre studietiden til studentene ved Universitet i Stavanger mer innholdsrikt. Vi i linjeforeningen jobber aktivt for å opprettholde god kontakt med næringslivet, for sammen med bedriftene bidra til å legge til rette for at studentene blir opplyst om hvilke muligheter de har etter endt utdannelse.

Videre har våre samarbeidspartnere en unik mulighet til å komme tettere på studentene i form av skreddersydde arrangementer, bedriftsbesøk og bedriftspresentasjoner som er en god arena for nettverksbygging og rekruttering.

På vegne av bedriftene kan vi utlyse ut relevante stillinger på vår facebookside uten kostnad.

Vennligst ta kontakt med næringslivsansvarlig Ole Berg Sylte på mail: bedrift@petroil.no dersom du ønsker en avtale for din bedrift.