DAT120 er nytt for Energi- og Petroleumsteknologi i 2021

Øvinger Fra tidligere versjon av faget. Noen av de vedlagdte filene er .txt filer og kan bare kopieres inn i notepad på windows eller textredigering på mac, husk å lagre den som txt fil i mappen til riktig øving. Pass også på at navnet på filen stemmer med det som blir importert eller referert i scriptene

DAT110 oving 1 basis python kontrollstrukturer      Løsningsforslag 1

DAT110 oving 2 funksjoner                                     Løsningsforslag 2

DAT110 oving 3 filer og exceptions                         Løsningsforslag 3               hadoop_1m til oving 3     hadoop_1m_uft til oving 3                               

DAT110 oving 4 samlingsobjekter                           Løsningsforslag 4                              Fil 1 til oving 4        Fil 2 til oving 4

DAT110 oving 5 klasser og objekter spiller              Løsningsforslag 5

DAT110 oving 6 21 med terninger                           Løsningsforslag 6

 

 

 

Gamle Eksamner

DAT110 Konte 2019                    DAT110 Løsningsforslag Konte 2019