Reguleringsteknikk er relatert til temaer innen automatisering/regulering av industrielle prosesser, herunder matematiske modellering og simulering, tilstandsromanalyse, transferfunksjoner, frekvensresponsanalyse, stabilitetsundersøkelse, samt innstilling av standardregulatorer. Vanligvis 1 skriftlig eksamen på 4 timer samt å fullføre 4 av 8 regneøvinger og 6 labboppgaver.  

Eksamen:

ELE320_eksamener

Eksamen_2016               Løsning 2016

Eksamen_2016_kont   

Eksamen_2015                 Løsning_2015

 
Eksamen_2014                 Løsning_2014
 
Eksamen_2013                 Løsning_2013
 
 
 
 
 
Innleveringer 2021:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totank Lab 1                        Totank 1 Solution
 
Totank Lab 2                        Totank 2 Solution
 
Totank Lab 3                        Totank 3 Solution
 
Totank Lab 4                        Totank 4 Solution