Konstruksjonsmekanikk er et godt organisert fag med gode bøker og lærerike obliger. Det finnes mye lærestoff på internett med blant annet forklarende videoer. Pensum er ganske stort, men overkommelig med jevn jobbing. Faget har også timer med studentassistent.

Forelesningsnotater:

Statikk forelesningsnotater – Konstruksjonsmekanikk del 1

Mekanikk forelesningsnotater – Konstruksjonsmekanikk del 2

Eksamen:

BYG140 Exam 2020       BYG140 Exam 2020 solutions

BYG140 V 2018               BYG140 V 2018 Solution

BYG140 V 2017               BYG140 V 2017 Solution

BYG140 V 2016               BYG140 V 2016 Solution

BYG140 H 2016              BYG140 H 2016 Solution

BYG140 V 2015               BYG140 V 2015 Solution

BYG140 H 2015              BYG140 H 2015 Solution

BYG140 V 2014               BYG140 V 2014 Solution

BIB120 V 2013                BIB120 V 2013 Solution

BIB120 H 2012                BIB120 H 2012 Solution

BIB120 V 2012                BIB120 V 2012 Solution

BIB120 V 2011                BIB120 V 2011 Solution

Fundamental Equations & Material Properties

Innleveringer:

BYG140 Assignment 1  

BYG140 Assignment 2       

BYG140 Assignment 3        

BYG140 Assignment 4

BYG140 Assignment 5

BYG140 Assignment 6

BYG140 Assignment 7

BYG140 Assignment 8

BYG140 Assignment 9

BYG140 Assignment 10

BYG140 Assignment 11

BYG140 Assignment 12

 

Innleveringer 2021:

BYG140 Assignment 1          Assignment 1 Solutions

BYG140 Assignment 2          Assignment 2 Solutions

BYG140 Assignment 3          Assignment 3 Solutions

BYG140 Assignment 4          Assignment 4 Solutions

BYG140 Assignment 5          Assignment 5 Solutions

BYG140 Assignment 6          Assignment 6 Solutions

BYG140 Assignment 7          Assignment 7 Solutions

BYG140 Assignment 8           Assignment 8 Solutions

Stream teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njc2ZGQxMzUtMTBlMC00M2YwLTljNzctM2UwMzU5NjVmZTUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8a213d2-8f6c-400d-9e74-4e8b475316c6%22%2c%22Oid%22%3a%2273844c15-05fd-4a04-9de4-1e12b3d5aa86%22%7d

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.