Konstruksjonsmekanikk er et godt organisert fag med gode bøker og lærerike obliger. Det finnes mye lærestoff på internett med blant annet forklarende videoer. Pensum er ganske stort, men overkommelig med jevn jobbing. Faget har også timer med studentassistent.

Forelesningsnotater:

Statikk forelesningsnotater – Konstruksjonsmekanikk del 1

Mekanikk forelesningsnotater – Konstruksjonsmekanikk del 2

 

Eksamen:

BYG140 V 2016               BYG140 V 2016 Solution

BYG140 H 2016              BYG140 H 2016 Solution

BYG140 V 2015               BYG 140 V 2015 solution

BYG140 H 2015              BYG 140 H 2015 Solution

BYG140 V 2014               BYG140 V 2014 solution

BIB120 V 2013                BIB120 V 2013 solution

BIB120 H 2012                BIB120 H 2012 solution

BIB120 V 2012                BIB120 V 2012 solution

BIB120 V 2011                BIB120 V 2011 solution

Fundamental Equations & Material Properties

Innleveringer:

BYG140 Assignment 1

BYG140 Assignment 2

BYG140 Assignment 3

BYG140 Assignment 4

BYG140 Assignment 5

BYG140 Assignment 6

BYG140 Assignment 7

BYG140 Assignment 8

BYG140 Assignment 9

BYG140 Assignment 10

BYG140 Assignment 11

BYG140 Assignment 12

Leave a Reply

Logged in as Fagansvarlig. Log out?

Skip to toolbar Log Out